Kylätalo

Kylätalo

Vuoden 2007 syksyllä valmistunut Kolkun kylätalo on kylän viimeisin työnäyte kolkkulaisesta talkoo- ja yhteishengestä. Yli kaksi vuotta kestäneessä hankkeessa vanhasta ja rapistuneesta Kolkun kansakoulurakennuksesta entisöitiin kylälle uudet, edustavat ja toimivat yhteistilat.

Kylätalon kunnostushankkeen I vaiheen jälkeen 2006

Kylätalon ja kansakoulun historia

Kolkun kansakoulurakennus valmistui marraskuussa 1928. Se toimi vuosikymmenten ajan aktiivisesti, paitsi opinahjona, myös kyläläisten kokoontumispaikkana, urheilu-, vapaa-ajan ja harrastustoiminnan kenttänä sekä opettajien asuintilana.

Vuoden 1967 keväällä koulutoiminta siirtyi Kumpumäen koululle, ja toiminta koululla hiljeni. Kiinteistö siirtyi Kolkun PVY:n omistukseen.

Kylätalon korjaushanke

Vuoden 2005 syksyllä heräsi ajatus kansakoulurakennuksen entisöinnistä. Kuukausien suunnittelun jälkeen Kolkun PVY:n kokous päätti aloittaa hankkeen toteutuksen. Hanke päätettiin toteuttaa kahdessa eri vaiheessa, ensimmäinen vuoden 2006 ja toinen vuoden 2007 kuluessa.

Koulurakennuksen vanhojen osien purkutyöt aloitettiin heti vuoden 2006 vaihteessa. Vuoden 2006 aikana entisöitiin rakennus ulkoapäin. Vuonna 2007 viimeisteltiin rakennuksen ulkopuoliset työt, ja entisöitiin rakennuksen sisätilat.

Hanke rahoitettiin puoliksi EU-avustuksin ja puoliksi omalla rahoituksella ja talkootyöllä. Kylän nettisivuilla pidettiin haastekampanjaa, jolla kerättiin lahjoituksia hankkeeseen.

Lisätietoa ja hankkeen etenemisestä voit lukea kunnostushankkeen sivulta.

Kylätalon vuokraus

Vuokraamme kylätaloamme juhlatilaisuuksia varten. Ole hyvä ja lue lisää kylätalon esittelysivulta