Kylätalon kunnostushanke

Kylätalon kunnostushanke

Hankkeesta lyhyesti

Kolkun kylätalon, entisen kansakoulun, remontti aloitettiin keväällä 2006. Remontissa oli tarkoitus purkaa vanhan koulun asuntosiipi pois, ja korjata jäljelle jäävästä luokkatilasta toimiva kylätalo.

Alkuperäinen koulurakennus rakennettiin vuosien 1927-28 välisenä aikana, kyläläisten lahjoittamista hirsistä. Se palveli Kolkun kansakouluna 1928-67. Vuonna 1975 rakennus siirtyi Kolkun pvy:n omistukseen. Vuosien 1975-85 välillä tiloissa järjestettiin kylätansseja. Tämän jälkeen rakennus on ollut kylmillään, muutamia kesätapahtumia lukuunottamatta.

Tästä lähdettiin liikkelle syksyllä 2005

Kolkun kansakoulu 2005

Vuosien saatossa rakennuksen kunto oli huonontunut kiihtyvällä tahdilla: peltikatto oli ruostunut ja vuoti, perustukset olivat rikki, salaojitukset tukossa. Oli tehtävä päätös joko antaa rakennuksen jatkaa ränsistymistään, myydä se tai korjata itse.

Koulu päätettiin korjata ja muuttaa kylätaloksi

Kolkun pvy:n syyskokouksessa 4.12.2005 Mehtä-Lehtolassa tehtiin päätös entisen kansakoulurakennuksen korjaamisesta kylätaloksi. Talon korjaus päätettiin tehdä kahdessa vaiheessa: ensimmäisessä vaiheessa korjattaisiin talo ulkoapäin vuoden 2006 aikana, ja toisessa vaiheessa talon sisäosat entisöitäisiin hirsipinnoille ja taloon tehtäisiin uusi keittiö vuoden 2007 aikana.

3Kolkun pvyn yleinen kokous MeLe

Hankesuunnitelma ja kustannusarvio

Rakennusinsinööri Raimo Toivola tarkasti rakennuksen peruskunnon ja totesi sen korjauskelpoiseksi 07.12.2005.

Rakennuspiirustukset ja kustannusarvion teki rkm Jussi Kauppinen ProAgria Keski-Suomen luonnosten pohjalta 12.12.2005. Suunnitelman mukaan entisen koulun huonossa kunnossa oleva asuntosiipi puretaan, loppuosa korjataan kylätaloksi ja ulkopuolelle rakennetaan katettu terassi; keittiötilat rakennetaan entiseen eteistilaan.

4Kylätalon piirustukset

 

Rahoitus

Ensimmäisen vaiheen kustannusarvio oli 28 590€ ja toisen vaiheen kustannusarvio 24 000€, eli koko hankkeen yht. 52 590€.

Projektiin saatiin EU-avustusta Viisari RY:n kautta 50%, eli 26 295€. Loput 50% eli
26 295€ piti kattaa omalla rahoituksella ja omalla talkootyöllä. Tässä vaiheessa pvy:llä oli kuitenkin pieni ongelma: omaa rahaa oli tilillä vain muutamia satasia!

Remonttiavustusten keräystä varten Kylän nettisivuilla käynnistettiin haastekampanja nykyisten ja entisten kyläläisten kesken 21.12.2005. 

5Haku- ja päätöspaperitViisarilta

Rakennuksen vanhojen osien purkaminen

Purkutyöt alkoivat 9.1.2006. Talon asuntosiiven purkamisella. Kova pakkanen. Paljon lunta. Purkaminen aloitettiin sisätiloista ja vintiltä. Koulun vintillä oli vanhoja koulukirjoja ym., joita varten pidettiin erityiset ”Vintinpenkojaiset” 21.01.2006.

6Kylätalon purku alkaa09012006

Asuntosiiven perustukset ja katto olivat surkeassa kunnossa ja alimmat ja ylimmöt hirret olivat lahoja. Osa hirsikehikosta oli kuitenkin säilynyt hyvin.

7Asuntosiipi ulkoapäin1

Koska pvy tarvitsi kipeästi omaa rahaa hankkeen rahoittamiseen, ylimääräiset hirsikehikon osat päätettiin myydä.

13Katto purettu

Kun kehikon osista oli tehty kauppa, hirret merkittiin, ja aloitettiin purkaminen hirsi kerrallaan. Purkaminen tehtiin maaliskuun lopussa, yhtenä päivänä. Työ tehtiin rautakangeilla, sorkkaraudoilla ja traktorin kuormaimella.

14Hirsikehikon purku1

Päivän päätteeksi kehikko oli purettu ja lajiteltuna kuljetusta varten laanissa.

Asuntosiiven purun yhteydessä koko rakennuksen ulkoverhouskin purettiin, koska se osoittautui vastoin ennakkosuunnitelmia liian lahoksi.

22Purku1

Rakennus asuntosiivestä ja ulkoverhouksesta riisuttuna huhtikuussa 2006. Tästä alkoi sitten varsinainen rakennustyö.

24Purku tehty

Ensimmäinen vaihe, 2006

Pvy:llä on metsää n. 1,2 ha. Kylätalon remontin rahoittamiseksi metsään tehtiin noin 0,4 ha:n avohakkuu ja loppuala harvennettiin.

Hakkuun yhteydessä otettiin omasta metsästä myös sahapuita, joista sahattiin paikanpäällä rakennusta varten sahatavaraa. Kenttäsaha oli paikalla 08.05.2006.

Varsinainen rakennustyö aloitettiin toukokuun alussa sokkelin ja hirsikehikon kunnon tarkastuksella.

28Sokkelin paljastus1

Sokkelin ja alimman hirsikerran kunto oli paha yllätys, johon ei oltu kustannusarviossa varauduttu.

29Sokkelin paljastus2

Hirsikehikko tunkattiin seinän pätkä kerrallaan ylös, ja entinen, valmiiksi pieniin pätkiin rikkoontunut sokkeli poistettiin.

30Hirsikehikon tunkkaus

31Sokkelin purku

Hirsiseinien alle tehtiin muotti uudelle sokkelille.

32Sokkelin muotitus1

Ja uusi sokkeli valettiin seinänpätkä kerrallaan.

32Sokkelin valu1

Operaatiota varten koko hirsikehikko piti tukea.

34Uusi sokkeli1

33Sokkelin muotitus2

Uuteen sokkeliin tehtiin kunnon raudoitus ja alin hirsikerros uusittiin lahonneilta osin.

Roudan sulettua kaivettiin rakennuksen ympärille uudet salaojat.

38Salaojien kaivu1

Samalla tehtiin kaivanto ja salaojitus uudelle ulkoterassille.

39Salaojien kaivu2

Uuteen kaivantoon tuli erillinen järjestelmä viemäröinnille, salaojille ja sadevesille.

40Ojaverkosto ja kaivot

Seuraavaksi jatkettiin rakennuksen räystäitä.

Etupuolen katto sai uudet kattorakenteet ja ”kottaraisen”.

43Kattorakenteiden muutos

Kottaraisen teko ei kuulunut ”piirustuksiin”, mutta se päätettiin kuitenkin tehdä, antaahan se aivan eri ilmeen julkisivulle

47Kottaraisen teko2

Katon tekoa varten käytettiin telineinä kylän etukuormain-traktoreita rakennuksen päädyissä, ja pitkille sivuille rakennettiin ihan asialliset telineet,
jotta turhilta tapaturmilta vältyttäisiin.

48Ruoteiden teko1, tellimet

Ennen kattoruoteiden asennusta oikaistiin räystäät.

49Ruoteiden teko2, traktoritellimet

51Räystäiden katkaisu1

 

Kattoruoteet lyötiin entisen paksun peltikaton päälle.

50Ruoteiden teko3

Kattoruoteet valmiina.

53Kattoruoteet valmiina1

Ennen peltikaton asennusta vielä räystäille valmiiksi maalatut laudat.

52Räystäslautojen asennus

54Räystäslaudat valmiina

Kattopeltien nosto aloitettiin 15.7.2006 klo 8.15.

55aKattopeltien nosto alkaa

Kattopeltien asennus tapahtui yhtenä päivänä; talkoisiin osallistui kaikkiaan 18 henkilöä.

56Kattopeltien nosto2

55bKattopeltien asennus alkaa

Vanhimmat ja kömpelöimmät pysyivät maajalassa mitta- ja työnjohtotehtävissä.

57Mitta- ja työnjohtoryhmä

Nuoremmat ja ketterämmät olivat katolla.

58Peltikattoryhmä

Leikkausryhmällä riitti kiirettä, koska aumakaton lähes kaikki pellit piti leikata ja katolla työ eteni kahdella työryhmällä kahdella rintamalla.

59Leikkaussali

60Peltikattoryhmä2

Välillä käytiin ruokatunnilla; emännätkin olivat mukana talkoissa.

61Talkoomuonitus1

Työmaalla nautittiin puheenjohtajan keittämät nokipannukahvit.

62Talkookahvitus

15.7.2006 päivän päätteeksi klo 19.00: Pellit asennettuna katolla.

63Peltikatto asennettu

Ja kun kottarainenkin sai katon seuraavana päivänä, voitiin uusi uljas kylätalon aihio paljastaa rakennustelineiden suojasta.

66Peltikatto asennettu ja ympäristö siistitty

Kesän ollessa kuumimmillaan heinäkuussa, ikkunapokat irrotettiin karmeistaan ja aloitettiin ikkunoiden entisöinti puhdistamalla karmit vanhasta maalista. Tämä työ vaati taitoa, voimaa ja kärsivällisyyttä. 

67Ikkunakehikoiden kaavinta

Ikkunapokien puhdistus oli niinikään hidasta ja työlästä.

69Ikkunapokien kaavinta1

 

Siitä löytyi tarpeen vaatiessa talkootyötä kaikille innokkaille.

70Ikkunapokien kaavinta2

Ikkunapokat tarvitsivat puhdistuksen ohella myös puusepäntyötä, pokat piti sovittaa karmeihin, kittaukset, saranat ja lukot piti uusia jne.

74Ikkunoiden uudelleen asennus

Kunnostuksen jälkeen pokat maalattiin.

72aIkkunapokien maalaus

72bIkkunapokien maalaus

Ikkunapokat maalattiin kahteen kertaan; ensin irrallaan, ja sitten osa vielä paikoillaan toiseen kertaan. Puuseppä Pentti totesi, että vuonna 1928 tehdyt alkuperäiset ikkunat on tehty huolella ja hyvästä puusta – kestävät vielä seuraavatkin 100 vuotta!

72cIkkunapokien maalaus

Kesällä 2006 sää salli maalaustyöt huoletta myös ulkona.

73Ikkunoiden maalaus

Tässä vaiheessa työnjohtaja Hulkkosella oli syytä leveään hymyyn.

71Ikkunapokien kunnostus

Ettei sisällä kävisi talvella vonka, hirsiseinien ulkopinnalle asennettiin 25mm:n tuulensuojalevyt.

75Tuulensuojalevyjen asennus1

Levyjen työstö ja asennus kävi talkooporukalta jo rutiinilla.

76Tuulensuojalevyjen asennus3

77Tuulensuojalevyjen asennus2

Jokaisella oli ryhmässä oma hommansa ja työ eteni vauhdilla.

78Tuulensuojalevyjen asennus4

 

Tuulensuojalevyt asennettiin talkootyönä 5.8.2006 vajaassa päivässä; tässä vaiheessa kylätalo oli väreiltään hyvin luonnonmukainen.

79aTuulensuojalevyt asennettuna

Koska hanke oli Viisari RY:n kautta rahoitettu EU-hanke, byrokratia teetätti koko ajan ”sivutyötä”: hankinnat piti kilpailuttaa, ja avustusten välimaksatustakin oli perusteltava 5 cm:n asiakirjapinkalla. Projektin vetäjänä toimineella toveri Hulkkosella oli muutaman kerran lähellä mennä hermot EU-säännösten kanssa!

79bHulkkonen puhelimessa

79cMaksatushakemus Viisarille

Ulkoterassin perustukset tehtiin huolella; kunnon sorakerros tiivistettiin. Ja päälle muotitettiin hyvin raudoitettu umpisokkeli.

80Ulkoterassin perustusten teko

81Ulkoterassin perustusten muotitus

Ulkoterassin sokkeli valettiin talkoilla 25.8.2006.

82Ulkoterassin sokkelin valu

83Ulkoterassin sokkelin valu2

Ja sille tehtiin kunnollinen routaeristys sekä sisä- että ulkopuolelle. Koko rakennus oli routaeristetty vastaavalla tavalla jo aiemmin kesällä.

84Ulkoterassin routaeristys

Terassin runko alkoi nousta, ja rakennuksen ulkoinen ilme jatkoi muuttumistaan.

87Ulkoterassin rungon pystytystä

88Ulkoterassin runko pystyssä

Talon ulkopaneeli ostettiin valmiiksi pohjamaalattuna.

89Ulkoseinän panelointia1

Ja homma hoitui vihellellen hyvässä säässä. Syksyllä 2006 ei tarvinnut vesisadetta sairastaa.

90Ulkoseinän panelointia2

Korkeaan ulkoseinään haettiin pirteämpää ilmettä jakamalla seinäpinta eri suuntaisiin jaksoihin.

91Ulkoseinän panelointia3

Ja tarkkaa työtä tehtiin tässäkin.

92Ulkoseinän panelointia4

Ja heti asennuksen jälkeen maalattiin niin seinät kuin terassin rakenteetkin.

94Ulkoseinien maalaus

93Ulkoterassin pylväiden maalaus

Uusi ulkopanelointi ei kuulunut alkuperäiseen rakennussuunnitelmaan ja kustannusarvioon, mutta lisäsatsaus kannatti; rakennus sai aivan uuden ilmeen!

95Ulkoseinien panelointi valmis

Ennen syyssateita ehdittiin vielä asentaa terassin peltikatto ja sisäkatto.

96Paltikatto ulkoterassille

97Terassin sisäkaton asennus

Ilmassa oli jo vahva syksyn tuntu, kun terassille tehtiin lattiakoolaus ja lyötiin lattia.

98Terassin lattiakoolaus

99Terassin lattialaudoitus

Viimeisimpänä työnä talon ulkoterassi koristeltiin yläpaneloinnilla, kaiteilla, pylväiden levennyksillä ja kauluksilla.

100Terassin kaiteiden teko1

101Terassin kaiteiden meikkaus

Vielä kaiteiden ja pylväiden viimeistelymaalaus, ja vastaava työnjohtaja Hulkkonen pääsi ylpeänä luovuttamaan talon ensimmäisen vaiheen valmiina jo lokakuun lopussa, 2kk etuajassa.

102Terassin kaiteiden maalaus

103Terassi valmiina

Kylätalo lokakuun lopussa 2006; korjaushankkeen ensimmäinen vaihe valmis.

Kylätalon kunnostushankkeen I vaiheen jälkeen 2006

 

Toinen vaihe, 2007

Kolkun PVY:n syyskokous 29.10.2006 päätti hakea rahoitusta kylätalon remontin toiseen vaiheeseen. Vaihe käsitti rakennuksen ulkopuolella: tontin viimeistelytyöt, räystäskourujen ja syöksytorvien asentamisen, sekä sisäpuolella: alapohjan uusimisen keittiön ja eteisen osalta, keittiön rakentamisen ja kalustamisen, sisäeteisen rakentamisen, salin hirsipintojen estisöinnin, salin sisäkaton uusimisen, salin lattian entisöinnin hiomalla, rakennuksen sähkö-, lämpö- ja ilmastointiasennukset.

Korjaushankkeen toinen vaihe alkoi talvella 2007 hirsipintojen työstämisellä ja lakkauksella.

109Hirsipintojen hionta

Työstämisen ja lakkauksen jälkeen hirsipinnat saivat alkuperäisen 1920-luvun ilmeen.

110Valmista hirsipintaa

Talven aikana maalattiin omasta metsästä otetut ja höylätyt sisäkattolaudat.

112Kattolautojen maalausta2

Salin katon koolaus vaati tarkan etukäteissuunnittelun, koska salin entisessä katossa oli jopa yli 10 cm:n painaumia eri puolilla salia.

 

Koolaukset saatiin kuntoon ja päästiin itse kattolautojen naulaamiseen, ja työnjohto oli taas tyytyväinen.

117Sisäkaton koolaus vauhdissa

115Sisäkaton naulaus1

116Sisäkaton naulaus2

Toukokuussa saatiin lahjoituksena täytemaata, jolla tasattiin edellisenä kesänä myllätyt piha-alueet.

118Täytemaan ajoa

119Täytemaan tasausta

Räystäskourut asennettiin traktorien etukuormaimista käsin.

Rakennustyön edistyessä piti myös silloin tällöin palaveerata. Hankkeen ohjausryhmä koolla 7.6.2007, mukana Viisari RY:n Markku Varonen

124Hankkeen ohjausryhmä

Pvy:n naistoimikunta suunnittelemassa tulevaa keittiötä.

125Naistoimikunta keittötä suunnittelemassa

Tulevan keittiön ja eteisen osalta entiset lahonneet lattiarakenteet purettiin ja täytteenä ollut multa/turveseos vietiin pois. Purkutalkoot 15.6.2007.

121teisen lattiatäytteiden poisto

122Eteisen lattiatäytteiden poisto2

Lattiatäytteiden purku oli viimeisen päälle pölyinen urakka, ja sen huomaa ”karhukoplasta”.

123Karhukopla

Keittiön ja eteisen tulevan puulattian alle tehtiin kunnon betonivalu, ettei lattia pääse notkumaan emäntien alla. Valutalkoot järjestettiin 21.6.2007.

127Keittiön ja eteisen lattiavalu2

Keittiön ja eteisen seinät koolattiin aivan uudelle pohjalle ja sähköt asennettiin uuden runkorakenteen sisään.

128Keittiön lattian koolausta1

129keittiön seinien koolausta

130Sähköasennuksia

131Keittiön villoitus1

Keittiön ja eteisen seiniin ja kattoon asennettiin lämmöneristys.

132Eteisen villoitus

Keittiön ja eteisen seiniin tuli leveä hirsipaneeli.

133Eteisen panelointi

Samalla tehtiin eteiseen naulakko.

141Eteisen naulakko

Seuraavaksi näpättiin keittiöön ja eteiseen uusi lankkulattia.

137Lattialankkujen lyönti1

Uusi lattia sovitettiin mahdollisimman hyvin entisten tasoon.

138Lattilankkujen lyönti2

Pitkään paikkaansa hakeneelle salin esiintymislavalle löytyi viimein sopiva paikka, ja sen runko oli pian pystyssä.

139Esiintymislavan runko

Ja esiintymislava valmiina.

140Valmis esiintymislava

Ja sitten lattioiden hionta.

146Salin lattian hionta1

Isolla koneella ei päässyt aivan nurkkiin ja seinänviereen, joten ne ja paksut maalikerrostumat hiottiin käsikoneilla.

149Salin lattian hionta4

Vielä jalkalistat ja lakkaus keittiöön ja eteiseen sekä puuöljykäsittely salin
alkuperäisille vuodelta 1928 oleville lattialankuille.

143Lakkaus

162Salin lattian puuöljykäsittely

Keittiön kaapistot ovat pääosin kylätalon entisen keittiön kaappeja, jotka asennettiin nyt uudelleen.

150Keittiökaappien asennus1

151Keittiökaappien asennus2

Keittiö sisustettiin viimeisen päälle laatoituksia myöten.

152Keittiön laatoitusta

Ja emännät saivat keittiöön aivan uudet keittiökoneet.

155Keittiökoneet

Talon ilmastointi ja lämmitys hoidetaan kahdella ilmalämpöpumpulla.

154Ilmalämpöpumpun asennus

Talon kaikki sähköasennukset uusittiin remontin yhteydessä ajanmukaisiksi.

158Sähköasennuksia

Remontin jälkeen emännät pääsivät tekemään loppusiivousta.

159Loppusiivousta1

Pvy:n 25 vuoden takainen astiasto sai konepesun ja siirron kylätalon uuteen keittiöön.

160Kylätalon astiaston pesu

Kylätalolle ostettiin uutta verhokangasta 36 metriä, joista Sinikka ompeli taloon komeat uudet verhot.

161Verhojen ompelua

163VerhojenAsentaminen

Kylätalon sisätilat valmiina.

164SaliSisäkuvaEteiseenPäin

165SaliHuikariinPäin

Kylätalo valmis

Kahden vuoden kovan pullistuksen jälkeen, Kylätalon korjaushanke saatiin onnistuneesti päätökseen syyskuun lopussa 2007.

Vertaapa ensimmäiseen kuvaan ennen remonttia!

Kylätalo

Kolkun kansakoulu 2005

 

Ja kun EU-rahoitusta haettiin ja saatiin seuraavanakin vuonna 2008 päätettiin myös kylätalon huoltorakennus peruskorjata talkoovoimin- sitäkin löytyi vielä.

Tosin hanke täytyi ensin kilpailuttaa EU-normien mukaan. Kolkun pvy:n PuuCee-rakennuksen kilpailutarjousilmoitus oli keväällä Julkisten rakennusten kilpailutus-
sivustolla heti Finlandia-talon julkisivuremontin jälkeinen ilmoitus.

Tämä porukka voitti kilpailutuksen:

2008_03_31_003

Ensin purkuhommiin.

Rakennuksesta ei jäänyt loppujen lopuksi purun jälkeen muuta kuin seinärunko säilytettäväksi. Kattoristikotkin suureksi osaksi uusittiin.

 

Ja niin huoltorakennus sai uuden ja tukevan peltikaton.

 

2008_06_10_001

Ja voitiin hetki huokaista ja miettiä jatkoa…

Uuteen runkoon uudet ikkuna- ja ovipuitteet tietenkin.

Ja uusi ulkovuoraus Rajalan Puun pohjamaalatusta paneelista.

2008_06_27_001

Ja sitten sisätilat uusiksi:

Heinäkenkien tehdessä välillä rehua, Toveri Hulkkonen valmisteli ovia ja

työmaalla kävi myös maalausporukka.

Ovet paikalleen.

Ja rakennus alkoi näyttää valmiilta.

Lopuksi näpättiin vielä jäljelle jääneistä rakennustarvikkeista maitolaituri: