Kolkkujoen ennallistamishanke

Jukka Paananen, 6.10.2013

Kolkkujoen ennallistamishankkeen työt alkavat lokakuun alkupuolella. Tarkoitus on kunnostaa Kolkkujärven luusua eli ”tammi” ja Kolkkujoen kosket aina Kolimajärveen saakka.

Perjantaina 4.10. paikalla kävivät työkohteen alkupalaverissa Keski-Suomen Ely-keskuksesta Matti Pitkäjärvi, Jari Jämsen ja Pasi Perämäki.

”Työt aloitetaan yläjuoksulta ensi viikolla siten, että vanha puurakenteinen tammi puretaan, ja tilalle rakennetaan luonnonkivistä uusi patorakennelma. Samalla joen suuaukko levenee nykyisestä noin 6 metristä 11 metriseksi”, esitteli rakennusmestari Matti Pitkäjärvi paikalla olleille maanomistajille.

Kolkkujoen vanha tammi

Kolkkujoen kunnostussuunnitelma

Kolkkujoen kunnostuksen suunnittelu

”Uusi patorakennelma pienentää Kolkkujärven vedenkorkeuden vaihteluita, koska se sallii suuremman virtauksen tulva-aikoina ja pienentää virtausta kuivana aikana. Järven alin vedentaso nousee rakennelman myötä 20 senttiä nykyisestä alimmasta tasosta. Keskiveden korkeus nousee 4 senttiä nykyisestä. Kunnostushankkeen tavoitteena on palauttaa jokiuoma sellaiseen luonnonmukaiseen tilaan, jossa se oli ennen uittotyön takia tehtyjä perkaustöitä. Samalla jokiuoma mahdollistaa joen eliö- ja kalakantojen lisääntymisen ja monipuolistumisen, jopa taimenen nousun Kolimajärvestä Kolkkujärveen. Kolkkujoessa tehtiin viime vuonna sähkökalastuskoe, jossa joesta tavattiin perinteisten kalakantojen ohella myös mm. taimenta, harjusta ja rapuja. Joen pieneliöiden, kalojen ja rapujen takia jokea ei voida padota kuivaksi rakennustyön ajaksi. Ennen vanhan tammen purkua jokisuuhun rakennetaan ohijuoksutusta varten sivuputki, joka tukitaan sitten rakennustyön jälkeen”, Pitkäjärvi kuvaili kunnostushankkeen tavoitteita ja toteutusvaiheita.

Kolkkujoen jokiuoma

”Kunnostustyö Kolkkujärveltä Kolimajärveen kestää parisen kuukautta. Jos kelit ovat tänä syksynä pitkään hyviä, hanke saadaan loppuun jo tämän vuoden puolella. Jos talvi tuleekin aikaisin, hanketta jatketaan sitten keväällä. Vastuullisena urakoitsijana hankkeessa toimii Maanrakennus Poikolainen Karstulasta, jolla on pitkä kokemus vesiuomien kunnostustyöstä. Paikallisia urakoitsijoitakin tarvitaan”, kertoi kunnostushankkeen työnjohtajana toimiva Pasi Perämäki.

Työn etenemisestä hän kertoi: ”Työt aloitetaan tulevalla viikolla rakentamalla tammelle kulku-ura Kolkuntieltä. Uraa pitkin joudutaan kuljettamaan uuden patorakennelman rakennusainekset, joten joen viereen Kolkuntieltä Kolkkujärvelle saakka rakentuu samalla uusi tieura myöhempääkin käyttöä varten. Rakennustyöt pyritään toki tekemään mahdollisimman luonnonmukaisesti siten, että joen penkkarakenteisiin ei kosketa”.

Kolkkujoen kunnostusporukka

”Joen ja patorakennelman kunnostuksessa käytettävä materiaali, kivi- ja maa-ainekset, pyritään hankkimaan ja kuljettamaan lähialueelta jos suinkin mahdollista. Toki joen penkoissa olevaa kiviainestakin käytetään, mutta se ei yksin riitä ja pyrimme siihen, että joen penkkoja pengottaisiin mahdollisimman vähän”, korostivat hankkeen pomot.

”Toivomme, että alueen maanomistajat ja muutkin kävisivät paikan päällä seuraamassa työtä. Tänne ovat kaikki uteliaat tervetulleita. Hankkeen aikana joudumme varmaan ”neuvottelemaan” myös majavien kanssa laittomien rakennelmien purkamisesta”, virkamiehet aprikoivat…

Tilanne 13.10.2013

Ensimmäisen työviikon aikana vanha tammi purettiin, ja tilalle rakentui uusi patorakennelma.

Tieauran tasausta Kolkkujoella

Työt alkoivat tieuran teolla. Viikonloppuna Vanhantalon Jari ja Kauniinahon Pekka kävivät raivaamassa tieuralle paikan, ja maanantaina Tiitilän Jussi pääsi kaivinkoneen kanssa tasoittamaan kulku-uran tammelle.

Traktori kuorman kanssa Kolkkujoella

Jussi urakoi myös sora- ja kivimateriaalin ajon tieuraa pitkin tammelle.

Kolkkujoen vanhan tammen purku

Vanhan tammen ympäriltä raivattiin puusto pois, koska uusi patorakennelma on reippaasti leveämpi.

Materiaalin kippausta Kolkkujoen tammella

Ennen vanhan tammen purkua yläpuolelle rakennettiin väliaikainen pato. Patomateriaali tuotiin työmaalle ajamalla.

Samalla huomattiin, että vanhan tammen padossa eleli kymmenien rapujen yhdyskunta. Ravut siirrettiin hellävaraisesti sangoilla kauemmas järvelle.

Patovanerin rakentamista Kolkkujoen tammityömaalla

Patovanerin rakentamista Kolkkujoen tammityömaalla

Patovanerin korkeuden mittaus Kolkkujien tammityömaalla

Stromboolin ajoa Kolkkujien tammityömaalla

Kun vanhan tammen pato oli kaivettu pois, rakennettiin uuden patorakennelman sisään vanerista seinämä, joka valmistuttuaan säätää veden virtausta ja estää virtauksen padon alta ja ohitse. Rakennelman teosta vastasivat Kyminahon Markku ja Seppo ELY-keskuksen Jämsenin Jarin millimetrintarkalla ohjauksella. Pohjavaneri asennettiin kaivantoon kivimurskan sisään.

Patovaneri valmis Kolkkujien tammityömaalla

Ja tämä valmis pohjavaneri säätää jatkossa Kolkkujärven pinnan tasoa.

Kolkkujoen tammen patoluukku

Pohjavanerin yläosa on jatkossa Kolkkujärven alin taso. Taso on noin 20cm nykyistä alinta tasoa ylempänä. Kuivana aikana vesi virtaa vain keskellä olevan pienen aukon kautta, jota pitkin myös kalat ja järven muu eliöstö pääsee kulkemaan. Tulva-aikaan vesi pääsee virtaamaan vanerin ja kiveyksen yli aikaisempaa rakennelmaa leveämmälti.

Patokiveyksen rakentaminen

Tässä vaiheessa työmaalle saapui Maanrakennus Poikolaisen pitkäpuominen kaivinkone. Ja Niskakosken (entisen Kolkkujoen tammen seudun) patorannelman kiveys ja loppumuotoilu alkoi ELY-keskuksen Pasi Perämäen tarkalla ohjauksella. Paikalle saapui myös toveri Hulkkonen tarkkailemaan työn etenemistä.

Peipon kiviraunion kivien haku

Peipon kiviraunio Kolkuntien varresta siirtyy uuteen paikkaan Niskakosken kivirakenteisiin.

Tilanne 15.10.2013

Kivien ja soran ajo jatkui. Materiaali ajettiin ensin kasoihin joen molemmin puolin, joista se sitten leviteltiin suunnitelman mukaisesti koko joen leveydelle.

Lisäkivimateriaali valmiina Kolkkujen kunnostustyömaalla

Tilanne 23.10.2013

Niskakosken patorakennelma on saatu valmiiksi, ja työmaan ympäristö järven rannassa siistittyä.

Kolkkujoen tammen uusi patorakennelma valmiina

Viereiseen poukamaan saatiin samalla hiekkapohjainen uimaranta.

Uusi uimapaikka Kolkkujoen tammen vieressä

Työt ovat edenneet hyvän matkaa jokea alaspäin. Järven ja sillan välinen osuus on jo valmis.

Kolkkujoen tammelle lisätyt kivet paikallaan

Joen uusi sorapohja tarjoaa hyvän elinympäristön vesieläimistölle.

Kolkkujoen uusi sorapohja

Työt jatkuvat sillan toisella puolella.

Luntakin ehti jo hieman sataa, mutta onneksi kovemmilta pakkasilta on vielä säästytty.

Kunnostettu Kolkkujoki Kolkuntien sillan kohdalla

Toveri Hulkkonen, 13.10.2013

Erittäin hienoa että tämä joen entisöinti lähti viimeinkin käyntiin!

Kävin siellä katselemassa puolen viikon maissa. Vanha tammi oli purettu ja jokisuuta korjattiin. Asettelivat kivijä ja osittain oli korotettu jokisuuta.

Mielenkiintoinen projekti.

Jukalle iso kiitos hyvästä alustuksesta josta selviää toimenpiteet joita siellä tehdään!

Anssi, 16.10.2013

Hienoa tosiaan, että nyt liikkuvat jo koneetkin. On maisema muuttunut omista onkireissuista. Matalalla vedellä tuli seisottua tammen kivillä ongella. Nyt siitä tulee huomattavasti luonnonmukaisempi. Muutamassa vuodessa alue varmasti jo maisemoituu ja näyttää luontevalta.

Juttusarjaa on mukava seurata, kiitokset kirjoittajalle. Toivotaan, että tästä muutaman vuoden päästä kulkee jalompaakin kalaa ja pystyvät jo lisääntymään kunnolla. Joelle maksetaan näin ikäänkuin takaisin se, että kuljetti aikanaan uitoissa valtavan määrän puuta alavirtaan ja palveli kansantaloutta.

Tuomo (hanuristi evp.), 29.10.2013

Hienoa työtä, kertakaikkiaan! Joen rannalla asuvana ihan kateeksi käy :). Meijän jokea on nyt vähän veden aikana siivottu puustosta, jota on kaatunut tai kaatumassa jokeen. Mutta samanlainen ruoppaus olisi tarpeen muutamiin kohtiin kiireellisesti. 20 vuotta sitä on yritetty, mutta lupaa ei ole kuulunut. Eihän joki siitä pilalle mene, jos siinä vesi kunnolla virtaa ja sitä yleensä pystyy käyttämään. Mukavaa seurata kuitenkin, kun työ etenee jossakin.

Reijo (Peltoniemen) Pasanen, 29.10.2013

Tulihan siellä Kolkunjoella käytyä monet kerrat kalassa. Viimeksi olen käynyt pari kesää sitten snorklaamassa muutaman kilometrin jokea alaspäin poikani Tuomaksen kanssa. Muutamia rapuja ja pikkukalaa, sekä muutama uistin siltä reissulta tuli. Matalalla vedellä ei taida olla kovin kummoinen snorklauspaikka enää. Mutta hienoa, että joki tulee nyt ennallistettua. Aika näyttää, minkälaiseksi se muuttuu. Varmaan ainakin luulisi, että huomattavasti monipuolisemmaksi muodostuu joen eliöstö.

Terveiset kehä kolmosen sisäpuolelta.

Pasi Perämäki, 2.12.2013

Hyvin on kunnostus edennyt, joten kiitokset myös kaikille paikallisille konemiehille, maanomistajille ja muuten vaan kiinnostuneille ihmisille sekä Koliman erämiehille mökinkäyttömahdollisuudesta. Se helpottaa paljon meidän hommia kun paikalliset ihmiset ovat yhteistyöhaluisia. Nyt alkaa talvi kiristämään otetta niin paljon että koskessa vesi alijäähtyy ja hyhmääntyy tarttuen kiviin, ollaan siis tosi lähellä sitä tilannetta että on lopetettava työt tältä erää. Tämä viikko koitetaan tehdä torstaihin asti kun nyt hieman lauhempaa luvattiin ja loput jäisi ensi vuodelle (ehkä syyskuu-marraskuu). Särkikoski saatiin viime viikolla tehtyä ja Kotijoenkoskella ollaan nyt menossa, melkein puolet taidetaan saada siitäkin tehtyä ja kokonaisuudessaankin ollaan Kolkunjoen kunnostuksen osalta noin puolivälissä. Palataan viimeistään ensi syksynä asiaan. Hyvää joulua ja onnellista uuttavuotta kaikille!

Hannu Vautere, 4.12.2014

Joki kulkee ulkosaunani takana (200m) olen löytäny majavien padot ja ovat lähtöisin kolmesta tuulen kaatamista puista joen poikki joka nostattaa 30-40cm vettä joka virtaa suolle ja sieltä kirtouomaa alas jokeenlikaisena humusvetena ja tuhoaa hapen ja KOLIMAN SUUAUKKO RUSKEENA JA KALAT TIPO TIESSÄÄN,OMALTA OSUUDESTA OLEN VALMIS POISTAMAAN PUUT SAATUANI MAANOMISTAJA kempaiselta luvan.Hyvat joulut ja loppuvuodet kaikille lähiympäristöön.

Lisää viesti

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s